DANH SÁCH XÃ KHU VỰC I, II, III VÀ 542 THÔN, XÓM, BẢN,... (GỌI CHUNG LÀ THÔN) ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

        Học sinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại các xã thuộc khu vực III hoặc thôn, xóm, bản ... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên đã tốt nghiệp THCS đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên năm học 2020 - 2021.

 

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

 

Xã khu vực I

25

 

 

 

Xã khu vực II

63

184

 

 

Xã khu vực III

36

358

 

 

TOÀN TỈNH

124

542

I

HUYỆN VÕ NHAI

 

 

 

1

 

Xã Lâu Thượng

II

 

2

 

Thị trấn Đình Cả

II

1

3

 

Xã Phú Thượng

II

1

4

 

Xã La Hiên

II

1

5

 

Xã Tràng Xá

II

9

6

 

Xã Bình Long

III

8

7

 

Xã Liên Minh

III

7

8

 

Xã Dân Tiến

III

9

9

 

Xã Phương Giao

III

10

10

 

Xã Cúc Đường

III

2

11

 

Xã Thần Sa

III

7

12

 

Xã Thượng Nung

III

5

13

 

Xã Vũ Chấn

III

7

14

 

Xã Nghinh Tường

III

12

15

 

Xã Sảng Mộc

III

7

II

HUYỆN ĐỊNH HÓA

 

 

 

1

 

Thị trấn Chợ Chu

I

 

2

 

Xã Trung Hội

II

5

3

 

Xã Trung Lương

II

8

4

 

Xã Kim Sơn

II

3

5

 

Xã Đồng Thịnh

II

13

6

 

Xã Bảo Cường

II

1

7

 

Xã Bình Yên

II

8

8

 

Xã Tân Dương

II

6

9

 

Xã Lam Vỹ

II

11

10

 

Xã Bộc Nhiêu

II

9

11

 

Xã Thanh Định

II

4

12

 

Xã Phúc Chu

II

2

13

 

Xã Kim Phượng

II

5

14

 

Xã Phượng Tiến

II

9

15

 

Xã Tân Thịnh

III

13

16

 

Xã Bình Thành

III

15

17

 

Xã Linh Thông

III

11

18

 

Xã Điềm Mặc

III

22

19

 

Xã Phú Đình

III

18

20

 

Xã Phú Tiến

III

7

21

 

Xã Định Biên

III

8

22

 

Xã Sơn Phú

III

23

23

 

Xã Bảo Linh

III

10

24

 

Xã Quy Kỳ

III

16

III

HUYỆN ĐẠI TỪ

 

 

 

1

 

Xã Cù Vân

I

 

2

 

Xã Hà Thượng

I

 

3

 

Xã La Bằng

I

 

4

 

Thị trấn Hùng Sơn

II

 

5

 

Xã Tân Thái

II

 

6

 

Xã Tiên Hội

II

 

7

 

Xã Khôi Kỳ

II

 

8

 

Xã Ký Phú

II

 

9

 

Xã An Khánh

II

 

10

 

Xã Bình Thuận

II

 

11

 

Xã Lục Ba

II

 

12

 

Xã Cát Nê

II

1

13

 

Xã Bản Ngoại

II

3

14

 

Xã Vạn Thọ

II

 

15

 

Xã Yên Lãng

II

2

16

 

Xã Mỹ Yên

II

1

17

 

Thị trấn Quân Chu

II

 

18

 

Xã Hoàng Nông

II

 

19

 

Xã Văn Yên

II

 

20

 

Xã Phục Linh

II

 

21

 

Xã Phú Xuyên

II

 

22

 

Xã Phú Thịnh

II

8

23

 

Xã Phú Cường

II

 

24

 

Xã Tân Linh

II

 

25

 

Xã Quân Chu

II

2

26

 

Xã Phú Lạc

II

 

27

 

Xã Phúc Lương

III

8

28

 

Xã Na Mao

III

7

29

 

Xã Minh Tiến

III

11

30

 

Xã Đức Lương

III

9

IV

HUYỆN PHÚ LƯƠNG

 

 

 

1

 

Thị trấn Giang Tiên

I

 

2

 

Thị trấn Đu

I

 

3

 

Xã Phấn Mễ

I

 

4

 

Xã Cổ Lũng

I

 

5

 

Xã Sơn Cẩm

I

 

6

 

Xã Vô Tranh

I

 

7

 

Xã Tức Tranh

II

1

8

 

Xã Yên Đổ

II

4

9

 

Xã Động Đạt

II

2

10

 

Xã Ôn Lương

II

 

11

 

Xã Yên Ninh

II

7

12

 

Xã Hợp Thành

II

5

13

 

Xã Phủ Lý

III

6

14

 

Xã Phú Đô

III

9

15

 

Xã Yên Lạc

III

14

16

 

Xã Yên Trạch

III

8

V

HUYỆN ĐỒNG HỶ

 

 

 

1

 

Xã Hóa Trung

I

 

2

 

Xã Hóa Thượng

I

 

3

 

Thị trấn Sông Cầu

I

 

4

 

Thị trấn Trại Cau

I

 

5

 

Thị trấn Chùa Hang

I

 

6

 

Xã Minh Lập

I

 

7

 

Xã Linh Sơn

I

 

8

 

Xã Quang Sơn

II

1

9

 

Xã Huống Thượng

II

 

10

 

Xã Khe Mo

II

2

11

 

Xã Hòa Bình

II

 

12

 

Xã Văn Hán

II

2

13

 

Xã Cây Thị

III

5

14

 

Xã Văn Lăng

III

11

15

 

Xã Tân Long

III

8

16

 

Xã Tân Lợi

III

7

17

 

Xã Hợp Tiến

III

7

18

 

Xã Nam Hòa

III

11

VI

HUYỆN PHÚ BÌNH

 

 

 

1

 

Xã Đồng Liên

I

 

2

 

Xã Tân Đức

II

 

3

 

Xã Tân Khánh

II

5

4

 

Xã Tân Kim

II

8

5

 

Xã Tân Thành

II

6

6

 

Xã Tân Hòa

II

7

7

 

Xã Bàn Đạt

III

9

VII

THỊ XÃ PHỔ YÊN

 

 

 

1

 

Phường Bắc Sơn

II

1

2

 

Xã Minh Đức

II

6

3

 

Xã Phúc Thuận

II

5

4

 

Xã Phúc Tân

II

3

5

 

Xã Thành Công

II

5

6

 

Xã Vạn Phái

III

11

VIII

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

 

 

 

1

 

Xã Phúc Xuân

I

 

2

 

Xã Đồng Bẩm

I

 

3

 

Xã Tân Cương

I

 

4

 

Xã Phúc Hà

I

 

5

 

Xã Thịnh Đức

I

 

6

 

Xã Phúc Trìu

I

 

7

 

Xã Cao Ngạn

I

 

IX

THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

 

 

 

1

 

Xã Bình Sơn

II

1

 

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên huyện

Tên xã

Khu vực

Tên thôn

(thôn/ấp/tổ/khu/xóm/ bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

I

PHÚ BÌNH

 

 

 

 

 

 

Xã Bàn Đạt

III

 

 

 

 

 

 

1

Cầu Mành

 

 

 

 

2

Việt Long

 

 

 

 

3

Na Chặng

 

 

 

 

4

Phú Lợi

 

 

 

 

5

Đá Bạc

 

 

 

 

6

Bờ Tấc

 

 

 

 

7

Tân Minh

 

 

 

 

8

Bàn Đạt

 

 

 

 

9

Bãi Phẳng

 

 

Xã Tân Khánh

II

 

 

 

 

 

 

1

Trại Mới

 

 

 

 

2

La Tú

 

 

 

 

3

Đồng Hòa

 

 

 

 

4

La Muôi

 

 

 

 

5

Cầu Cong

 

 

Xã Tân Kim

II

 

 

 

 

 

 

1

La Đuốc

 

 

 

 

2

Tân Thái

 

 

 

 

3

Đồng Chúc

 

 

 

 

4

Hải Minh

 

 

 

 

5

Đèo Khê

 

 

 

 

6

Bờ La

 

 

 

 

7

La Đao

 

 

 

 

8

Quyết Tiến

 

 

Xã Tân Thành

II

 

 

 

 

 

 

1

Non Tranh

 

 

 

 

2

Hòa Lâm

 

 

 

 

3

Đồng Bầu Trong

 

 

 

 

4

Đồng Bầu Ngoài

 

 

 

 

5

Suối Lửa

 

 

 

 

6

Đồng Bốn

 

 

Xã Tân Hòa

II

 

 

 

 

 

 

1

Giếng Mật

 

 

 

 

2

Hân

 

 

 

 

3

Vực Giảng

 

 

 

 

4

Đồng Ca

 

 

 

 

5

Thanh Lương

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

Trại Giữa

II

TX. PHỔ YÊN

 

 

 

 

 

 

Xã Phúc Tân

II

 

 

 

 

 

 

1

Xóm 3

 

 

 

 

2

Xóm 10

 

 

 

 

3

Xóm 11

 

 

Xã Thành Công

II

 

 

 

 

 

 

1

Xuân Hà 1

 

 

 

 

2

Xuân Hà 2

 

 

 

 

3

Xuân Dương

 

 

 

 

4

Bìa

 

 

 

 

5

Nhội

 

 

Xã Phúc Thuận

II

 

 

 

 

 

 

1

Khe Lánh

 

 

 

 

2

Đồng Muốn

 

 

 

 

3

Thượng I

 

 

 

 

4

Thượng II

 

 

 

 

5

Hồng Cóc

 

 

Xã Minh Đức

II

 

 

 

 

 

 

1

Thuận Đức

 

 

 

 

2

Lầy 5

 

 

 

 

3

Chằm 7A

 

 

 

 

4

Đầm Mương 14

 

 

 

 

5

Đầm Mương 15

 

 

 

 

6

Tân Lập

 

 

Xã Vạn Phái

III

 

 

 

 

 

 

1

Bãi Chẩu

 

 

 

 

2

Nông Vụ 1

 

 

 

 

3

Nông Vụ 2

 

 

 

 

4

Nông Vụ 4

 

 

 

 

5

Hạ Vụ 1

 

 

 

 

6

Hạ Vụ 2

 

 

 

 

7

Hạ Vụ 3

 

 

 

 

8

Cơ Phi 3

 

 

 

 

9

Bến Chẩy 1

 

 

 

 

10

Kim Sơn

 

 

 

 

11

Trường Giang

 

 

Phường Bắc Sơn

II

 

 

 

 

 

 

1

Tổ dân phố Trung

III

TP. SÔNG CÔNG

 

 

 

 

 

 

Xã Bình Sơn

II

 

 

 

 

 

 

1

Phú Sơn

IV

ĐỒNG HỶ

 

 

 

 

 

 

Xã Văn Lăng

III

 

 

 

 

 

 

1

Bản Tèn

 

 

 

 

2

Mỏ Nước

 

 

 

 

3

Liên Phương

 

 

 

 

4

Khe Hai

 

 

 

 

5

Văn Lăng

 

 

 

 

6

Văn Khánh

 

 

 

 

7

Tân Lập II

 

 

 

 

8

Khe Cạn

 

 

 

 

9

Tân Thành

 

 

 

 

10

Dạt

 

 

 

 

11

Tam Va

 

 

Xã Tân Long

III

 

 

 

 

 

 

1

Ba Đình

 

 

 

 

2

Đồng Mẫu

 

 

 

 

3

Mỏ Ba

 

 

 

 

4

Đồng Luông

 

 

 

 

5

Đồng Mây

 

 

 

 

6

Làng Giếng

 

 

 

 

7

Hồng Phong

 

 

 

 

8

Lân Quan

 

 

Xã Tân Lợi

III

 

 

 

 

 

 

1

Đồng Lâm

 

 

 

 

2

Bờ Tấc

 

 

 

 

3

Cầu Đã

 

 

 

 

4

Cầu Lưu

 

 

 

 

5

Làng Chàng

 

 

 

 

6

Tân Thành

 

 

 

 

7

Bảo Nang

 

 

Xã Hợp Tiến

III

 

 

 

 

 

 

1

Đèo Hanh

 

 

 

 

2

Bãi Bông

 

 

 

 

3

Mỏ Sắt

 

 

 

 

4

Đồn Trình

 

 

 

 

5

Đoàn Kết

 

 

 

 

6

Đèo Bụt

 

 

 

 

7

Bãi Vàng

 

 

Xã Nam Hòa

III

 

 

 

 

 

 

1

Bờ Suối

 

 

 

 

2

Con Phượng

 

 

 

 

3

Na Quán

 

 

 

 

4

Đồng Mỏ

 

 

 

 

5

Mỹ Lập

 

 

 

 

6

Trại Gião

 

 

 

 

7

Gốc Thị

 

 

 

 

8

Đồng Chốc

 

 

 

 

9

Ngòi Chẹo

 

 

 

 

10

Đầm Diềm

 

 

 

 

11

Ba Cóc

 

 

Xã Cây Thị

III

 

 

 

 

 

 

1

Khe Cạn

 

 

 

 

2

Suối Găng

 

 

 

 

3

Cây Thị

 

 

 

 

4

Trại Cau

 

 

 

 

5

Kim Cương

 

 

Xã Văn Hán

II

 

 

 

 

 

 

1

La Đàn

 

 

 

 

2

Thịnh Đức 2

 

 

Xã Quang Sơn

II

 

 

 

 

 

 

1

Lân Đăm

 

 

Xã Khe Mo

II

 

 

 

 

 

 

1

La Nưa

 

 

 

 

2

La Dẫy

V

VÕ NHAI

 

 

 

 

 

 

Xã Bình Long

III

 

 

 

 

 

 

1

Đèo Ngà

 

 

 

 

2

Long Thành

 

 

 

 

3

Quảng Phúc

 

 

 

 

4

Vẽn

 

 

 

 

5

Đồng Bứa

 

 

 

 

6

Chùa

 

 

 

 

7

Bậu

 

 

 

 

8

Chiến Thắng

 

 

Xã Dân Tiến

III

 

 

 

 

 

 

1

Lân Vai

 

 

 

 

2

Bắc Phong

 

 

 

 

3

Đoàn Kết

 

 

 

 

4

Ba Phiêng

 

 

 

 

5

Đồng Vòi

 

 

 

 

6

Làng Chẽ

 

 

 

 

7

Đồng Quán

 

 

 

 

8

Thịnh Khánh

 

 

 

 

9

Làng Mười

 

 

Xã La Hiên

II

 

 

 

 

 

 

1

Khuôn Ngục

 

 

Xã Phú Thượng

II

 

 

 

 

 

 

1

Cao Biền

 

 

Xã Tràng Xá

II

 

 

 

 

 

 

1

Làng Tràng

 

 

 

 

2

Mỏ Bễn

 

 

 

 

3

Đồng Mỏ

 

 

 

 

4

Nà Lưu

 

 

 

 

5

Chòi Hồng

 

 

 

 

6

Mỏ Đinh

 

 

 

 

7

Là Bo

 

 

 

 

8

Làng Đèn

 

 

 

 

9

Đồng Ruộng

 

 

Xã Phương Giao

III

 

 

 

 

 

 

1

Là Mè

 

 

 

 

2

Cao

 

 

 

 

3

Giữa

 

 

 

 

4

Kẽn

 

 

 

 

5

Phương Đông

 

 

 

 

6

Làng Cũ

 

 

 

 

7

Là Khoan

 

 

 

 

8

Nà Canh

 

 

 

 

9

Na Bả

 

 

 

 

10

Đồng Dong

 

 

Thị trấn Đình Cả

II

 

 

 

 

 

 

1

Hùng Sơn

 

 

Xã Thần Sa

III

 

 

 

 

 

 

1

Hạ Sơn Tày

 

 

 

 

2

Hạ Sơn Dao

 

 

 

 

3

Ngọc Sơn I

 

 

 

 

4

Ngọc Sơn II

 

 

 

 

5

Xuyên Sơn

 

 

 

 

6

Tân Kim

 

 

 

 

7

Thượng Kim

 

 

Xã Thượng Nung

III

 

 

 

 

 

 

1

Lục Thành

 

 

 

 

2

Tân Thành

 

 

 

 

3

Lũng Cà

 

 

 

 

4

Lũng Hoài

 

 

 

 

5

Lũng Luông

 

 

Xã Vũ Chấn

III

 

 

 

 

 

 

1

Khe Cái

 

 

 

 

2

Khe Nọi

 

 

 

 

3

Khe Rịa

 

 

 

 

4

Cao Sơn

 

 

 

 

5

Khe Rạc

 

 

 

 

6

Na Rang

 

 

 

 

7

Na Mấy

 

 

Xã Liên Minh

III

 

 

 

 

 

 

1

Thâm

 

 

 

 

2

Nho

 

 

 

 

3

Khuân Đã

 

 

 

 

4

Kẹ

 

 

 

 

5

Nác

 

 

 

 

6

Khuân Nang

 

 

 

 

7

Ngọc Mỹ

 

 

Xã Cúc Đường

III

 

 

 

 

 

 

1

Lam Sơn

 

 

 

 

2

Mỏ Chì

 

 

Xã Sảng Mộc

III

 

 

 

 

 

 

1

Tân Lập

 

 

 

 

2

Bản Chấu

 

 

 

 

3

Khuổi Mèo

 

 

 

 

4

Nà Lay

 

 

 

 

5

Khuổi Uốn

 

 

 

 

6

Khuổi Chạo

 

 

 

 

7

Phú Cốc

 

 

Xã Nghinh Tường

III

 

 

 

 

 

 

1

Bản Cái

 

 

 

 

2

Nà Giàm

 

 

 

 

3

Nà Châu

 

 

 

 

4

Nà Lẹng

 

 

 

 

5

Bản Chang

 

 

 

 

6

Thâm Thạo

 

 

 

 

7

Bản Nhàu

 

 

 

 

8

Na Hấu

 

 

 

 

9

Bản Nưa

 

 

 

 

10

Bản Rãi

 

 

 

 

11

Hạ Lương

 

 

 

 

12

Thượng Lương

VI

ĐỊNH HÓA

 

 

 

 

 

 

Xã Định Biên

III

 

 

 

 

 

 

1

Khau Lầu

 

 

 

 

2

Làng Quặng B

 

 

 

 

3

Đồng Đau

 

 

 

 

4

Nà To

 

 

 

 

5

Gốc Thông

 

 

 

 

6

Pác Máng

 

 

 

 

7

Thâm Tắng

 

 

 

 

8

Nà Dọ

 

 

Xã Phú Tiến

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn 1

 

 

 

 

2

Thôn 3

 

 

 

 

3

Thôn 4

 

 

 

 

4

Thôn 7

 

 

 

 

5

Thôn 8

 

 

 

 

6

Thôn 9

 

 

 

 

7

Thôn 10

 

 

Xã Sơn Phú

III

 

 

 

 

 

 

1

Sơn Vinh 1

 

 

 

 

2

Sơn Vinh 2

 

 

 

 

3

Bản Thanh

 

 

 

 

4

Lương Bình 1

 

 

 

 

5

Lương Bình 2

 

 

 

 

6

Sơn Đầu 1

 

 

 

 

7

Sơn Đầu 2

 

 

 

 

8

Trường Sơn

 

 

 

 

9

Văn Phú

 

 

 

 

10

Bản Giáo 2

 

 

 

 

11

Bản Giáo 3

 

 

 

 

12

Bản Giáo 4

 

 

 

 

13

Phú Hội 1

 

 

 

 

14

Phú Hội 2

 

 

 

 

15

Tiếp Tế

 

 

 

 

16

Bản Hin 1

 

 

 

 

17

Bản Hin 2

 

 

 

 

18

Bản Chang

 

 

 

 

19

Cây Hồng

 

 

 

 

20

Sơn Thắng 1

 

 

 

 

21

Sơn Thắng 2

 

 

 

 

22

Sơn Thắng 3

 

 

 

 

23

Vũ Quý

 

 

Xã Phú Đình

III

 

 

 

 

 

 

1

Khuôn Tát

 

 

 

 

2

Đèo De

 

 

 

 

3

Phú Hà

 

 

 

 

4

Đồng Hoàng

 

 

 

 

5

Đồng Kệu

 

 

 

 

6

Đồng Giắng

 

 

 

 

7

Phú Ninh 2

 

 

 

 

8

Đồng Chẩn

 

 

 

 

9

Duyên Phú 1

 

 

 

 

10

Duyên Phú 2

 

 

 

 

11

Đồng Tấm

 

 

 

 

12

Nạ Tẩm

 

 

 

 

13

Nạ Tiển

 

 

 

 

14

Nà Mùi

 

 

 

 

15

Đồng Chùng

 

 

 

 

16

Tin Keo

 

 

 

 

17

Quan Lang

 

 

 

 

18

Khẩu Đưa

 

 

Xã Linh Thông

III

 

 

 

 

 

 

1

Làng Mới

 

 

 

 

2

Bản Lại

 

 

 

 

3

Nà Chát

 

 

 

 

4

Bản Chang

 

 

 

 

5

Nà Lá

 

 

 

 

6

Nà Chú

 

 

 

 

7

Tân Trào

 

 

 

 

8

Bản Noóng

 

 

 

 

9

Nà Mỵ

 

 

 

 

10

Tân Vàng

 

 

 

 

11

Bản Vèn

 

 

Xã Điềm Mặc

III

 

 

 

 

 

 

1

Bình Nguyên 1

 

 

 

 

2

Bình Nguyên 2

 

 

 

 

3

Bình Nguyên 3

 

 

 

 

4

Đồng Vinh 1

 

 

 

 

5

Đồng Vinh 2

 

 

 

 

6

Đồng Vinh 3

 

 

 

 

7

Đồng Vinh 4

 

 

 

 

8

Bản Bắc 1

 

 

 

 

9

Bản Bắc 2

 

 

 

 

10

Bản Bắc 3

 

 

 

 

11

Bản Bắc 4

 

 

 

 

12

Bản Bắc 5

 

 

 

 

13

Đồng Lá 1

 

 

 

 

14

Đồng Lá 2

 

 

 

 

15

Đồng Lá 3

 

 

 

 

16

Đồng Lá 4

 

 

 

 

17

Song Thái 2

 

 

 

 

18

Song Thái 3

 

 

 

 

19

Thẩm Doọc 2

 

 

 

 

20

Bản Tiến

 

 

 

 

21

Bản Quyên

 

 

 

 

22

Bản Hóa

 

 

Xã Quy Kỳ

III

 

 

 

 

 

 

1

Khuổi Tát

 

 

 

 

2

Sự Thật

 

 

 

 

3

Tân Hợp

 

 

 

 

4

Pác Cáp

 

 

 

 

5

Bản Noóng

 

 

 

 

6

Nà Mòn

 

 

 

 

7

Túc Duyên

 

 

 

 

8

Thái Trung

 

 

 

 

9

Gốc Hồng

 

 

 

 

10

Bản Cọ

 

 

 

 

11

Nà Áng

 

 

 

 

12

Nà Kéo

 

 

 

 

13

Bản Pấu

 

 

 

 

14

Đồng Hẩu

 

 

 

 

15

Nà Rọ

 

 

 

 

16

Tồng Củm

 

 

Xã Bảo Linh

III

 

 

 

 

 

 

1

Bản Pù

 

 

 

 

2

Bản Thoi

 

 

 

 

3

Lải Tràn

 

 

 

 

4

A Nhì 1

 

 

 

 

5

A Nhì 2

 

 

 

 

6

Bảo Hoa 1

 

 

 

 

7

Đèo Muồng

 

 

 

 

8

Bảo Biên 1

 

 

 

 

9

Bảo Biên 2

 

 

 

 

10

Bảo Hoa 2

 

 

Xã Bình Thành

III

 

 

 

 

 

 

1

Bản Tương

 

 

 

 

2

Làng Nập

 

 

 

 

3

Đồng Danh

 

 

 

 

4

Vũ Hồng 1

 

 

 

 

5

Vũ Hồng 2

 

 

 

 

6

Hồng Thái 2

 

 

 

 

7

Làng Pháng

 

 

 

 

8

Làng Luông

 

 

 

 

9

Sơn Tiến

 

 

 

 

10

Nạ Mực

 

 

 

 

11

Cây Thị

 

 

 

 

12

Làng Đầm

 

 

 

 

13

Bình Tiến

 

 

 

 

14

Chiến Sỹ

 

 

 

 

15

Thàn Mát

 

 

Xã Bộc Nhiêu

II

 

 

 

 

 

 

1

Rịn 2

 

 

 

 

2

Rịn 3

 

 

 

 

3

Hội Tiến

 

 

 

 

4

Đồng Tâm

 

 

 

 

5

Lạc Nhiêu

 

 

 

 

6

Dạo 2

 

 

 

 

7

Thẩm Chè

 

 

 

 

8

Minh Tiến

 

 

 

 

9

Việt Nhiêu

 

 

Xã Kim Phượng

II

 

 

 

 

 

 

1

Bản Lanh

 

 

 

 

2

Bản Ngói

 

 

 

 

3

Bản Đa

 

 

 

 

4

Bản Mới

 

 

 

 

5

Nà Bó

 

 

Xã Phúc Chu

II

 

 

 

 

 

 

1

Làng Hoèn

 

 

 

 

2

Độc Lập

 

 

Xã Thanh Định

II

 

 

 

 

 

 

1

Nạ Chía

 

 

 

 

2

Bản Cái Thanh Xuân

 

 

 

 

3

Keo En

 

 

 

 

4

Đồng Chua

 

 

Xã Bình Yên

II

 

 

 

 

 

 

1

Đoàn Kết

 

 

 

 

2

Khang Hạ

 

 

 

 

3

Nạ Mộc

 

 

 

 

4

Nạ Pục

 

 

 

 

5

Rèo Cái

 

 

 

 

6

Thẩm Vậy

 

 

 

 

7

Yên Hòa 1

 

 

 

 

8

Yên Hòa 2

 

 

Xã Lam Vĩ

II

 

 

 

 

 

 

1

Bản Cáu

 

 

 

 

2

Bản Tồng

 

 

 

 

3

Làng Cỏ

 

 

 

 

4

Làng Giản

 

 

 

 

5

Làng Hống

 

 

 

 

6

Nà Loòng

 

 

 

 

7

Đồng Kền

 

 

 

 

8

Cốc Ngận

 

 

 

 

9

Đồng Keng

 

 

 

 

10

Khau Viềng

 

 

 

 

11

Cà Đơ

 

 

Xã Tân Thịnh

III

 

 

 

 

 

 

1

Khuổi Lừa

 

 

 

 

2

Nà Chúa

 

 

 

 

3

Làng Dạ

 

 

 

 

4

Làng Đúc

 

 

 

 

5

Thịnh Mỹ 1

 

 

 

 

6

Thịnh Mỹ 2

 

 

 

 

7

Thịnh Mỹ 3

 

 

 

 

8

Thâm Yên

 

 

 

 

9

Pác Cập

 

 

 

 

10

Bản Pán

 

 

 

 

11

Bản Màn

 

 

 

 

12

Đồng Khiếu

 

 

 

 

13

Đồng Đình

 

 

Xã Trung Lương

II

 

 

 

 

 

 

1

Hồng Lương

 

 

 

 

2

Quang Trung

 

 

 

 

3

Bình Định 1

 

 

 

 

4

Thẩm Tang

 

 

 

 

5

Khuẩn Hấu

 

 

 

 

6

Lương Trung

 

 

 

 

7

Bẩy Bung

 

 

 

 

8

Vũ Lương 2

 

 

Xã Tân Dương

II

 

 

 

 

 

 

1

Xóm 5A

 

 

 

 

2

Tràng

 

 

 

 

3

Làng Bẩy

 

 

 

 

4

Tả

 

 

 

 

5

Kèn

 

 

 

 

6

Cút

 

 

Xã Kim Sơn

II

 

 

 

 

 

 

1

2 Kim Tân

 

 

 

 

2

3 Kim Tiến

 

 

 

 

3

5 Kim Tiến

 

 

Xã Trung Hội

II

 

 

 

 

 

 

1

Nà Khao

 

 

 

 

2

Bãi Đá

 

 

 

 

3

Bản Chia

 

 

 

 

4

Làng Hà

 

 

 

 

5

Làng Vầy

 

 

Xã Phượng Tiến

II

 

 

 

 

 

 

1

Tổ

 

 

 

 

2

Mấu

 

 

 

 

3

Đình

 

 

 

 

4

Phỉnh

 

 

 

 

5

Pa Goải

 

 

 

 

6

Pa Chò

 

 

 

 

7

Nạ Liền

 

 

 

 

8

Nạ Què

 

 

 

 

9

Pải

 

 

Xã Đồng Thịnh

II

 

 

 

 

 

 

1

An Thịnh 2

 

 

 

 

2

Nà Lẹng

 

 

 

 

3

Đồng Phương

 

 

 

 

4

Nà Trà

 

 

 

 

5

Nà Táp

 

 

 

 

6

Co Quân

 

 

 

 

7

Đồng Bo

 

 

 

 

8

Khuân Ca

 

 

 

 

9

Làng Bầng

 

 

 

 

10

Búc 1

 

 

 

 

11

Búc 2

 

 

 

 

12

Thâm Bây

 

 

 

 

13

Làng Bèn

 

 

Xã Bảo Cường

II

 

 

 

 

 

 

1

Thanh Cường

VII

PHÚ LƯƠNG

 

 

 

 

 

 

Xã Yên Lạc

III

 

 

 

 

 

 

1

Tiên Thông B

 

 

 

 

2

Yên Thủy 2

 

 

 

 

3

Yên Thủy 3

 

 

 

 

4

Yên Thủy 4

 

 

 

 

5

Yên Thủy 5

 

 

 

 

6

Đồng Xiền

 

 

 

 

7

Yên Thịnh

 

 

 

 

8

Làng Lớn

 

 

 

 

9

Na Mụ

 

 

 

 

10

Tiên Thông A

 

 

 

 

11

Hang Neo

 

 

 

 

12

Phân Bơi

 

 

 

 

13

Viện Tân

 

 

 

 

14

Cây Thị

 

 

Xã Yên Trạch

III

 

 

 

 

 

 

1

Na Pháng

 

 

 

 

2

Na Mẩy

 

 

 

 

3

Khuân Lặng

 

 

 

 

4

Khuân Cướm

 

 

 

 

5

Đin Đeng

 

 

 

 

6

Khau Đu

 

 

 

 

7

Làng Nông

 

 

 

 

8

Đồng Quốc

 

 

Xã Phú Đô

III

 

 

 

 

 

 

1

Na Sàng

 

 

 

 

2

Phú Thọ

 

 

 

 

3

Khe Vàng 1

 

 

 

 

4

Khe Vàng 2

 

 

 

 

5

Khe Vàng 3

 

 

 

 

6

Phú Đô 2

 

 

 

 

7

Vu 1

 

 

 

 

8

Phú Bắc

 

 

 

 

9

Pháng 3

 

 

Xã Yên Ninh

II