HIỆN NAY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀ MỘT VẤN NẠN. CON NGƯỜI CẦN PHẢI CHUNG TAY GIỮ GÌN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỂ CUỘC SỐNG NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP HƠN.