Thông báo số 302/TB-DTNT ngày 04/11/2021 về việc tổ chức hoạt động nhà trường trong phòng, chống COVID-19

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức hoạt động nhà trường trong phòng, chống COVID-19

_______________________

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và phụ huynh học sinh về diễn biến dịch, bệnh COVID-19 ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay còn phức tạp; một số cha mẹ học sinh của nhà trường đã bày tỏ sự lo lắng. Nhà trường đề nghị mỗi người hàng ngày tiếp nhận đầy đủ thông tin chính thống về tình hình dịch, bệnh và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; không được chủ quan, lơ là, đồng thời không hoang mang, lo lắng.

Để đảm bảo vừa thực hiện tốt nhiệm vụ năm học vừa phòng, chống dịch bệnh an toàn, Trường PTDTNT Thái Nguyên:

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định hiện hành của ngành Y tế, ngành Giáo dục Đào tạo và UBND tỉnh, UBND thành phố Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch, bệnh COVID-19;

Căn cứ Báo cáo số 4995/BC-SYT ngày 04/11/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tính đến 11h00, ngày 04/11/2021: Toàn tỉnh: Cấp độ 1; 09/09 huyện, thành phố, thị xã: Cấp độ 1; 178/178 xã, phường, thị trấn: Cấp độ 1;

Căn Kế hoạch số 212/KH-DTNT ngày 10/9/2021 của Nhà trường về kế hoạch phương án tổ chức hoạt động nhà trường trong phòng, chống COVID-19.

Nhà trường đã báo cáo Sở GDĐT Thái Nguyên và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên thực hiện phương án tổ chức hoạt động như sau:

j Toàn trường thực hiện nghiêm túc quy định 5K về phòng, chống dịch COVID-19. 100% học sinh ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện tại trường, không tiếp xúc gần với người bên ngoài trường; không tiếp xúc gần với thầy, cô giáo đến trường trực quản sinh; không tiếp xúc gần với cán bộ, nhân viên văn phòng, người nấu ăn, bảo vệ, phục vụ.

k Các thầy, cô giáo không đến trường làm việc (không kể các thầy, cô giáo thực hiện nhiệm vụ trực quản sinh).

l Nhân viên văn phòng, người lao động đến trường làm việc đúng vị trí việc làm, không tiếp xúc gần với học sinh. 100% nhân viên nấu ăn phải trang phục lao động, đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn; phải di chuyển ra ngoài nhà ăn trước khi học sinh vào ăn. Nhân viên y tế: Thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch và chỉ tiếp xúc gần học sinh (nếu có) khi yêu cầu học sinh đã thực hiện đầy đủ quy định phòng, chống dịch; không tiếp xúc gần với khách đến trường làm việc. Nhân viên bảo vệ: Thực hiện nghiêm quy định kiểm soát người ra, vào trường (nếu có); khách đến trường làm việc chỉ được vào trường khi được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường và thực hiện đầy đủ quy định phòng, chống dịch.

m Công tác tiếp phẩm, nguyên, vật liệu: Tổ Văn phòng phân công người giao nhận với đơn vị/cá nhân cung cấp tại khu vực cổng trường theo quy trình không tiếp xúc gần.

n Công tác tổ chức dạy - học: Hình thức trực tuyến. Thầy, cô giáo ở nhà dạy học trực tuyến trên Microsof Teams theo thời khóa biểu. Học sinh học trực tuyến theo thời khóa biểu trên Microsof Teams tại lớp học qua máy chiếu.

Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và phụ huynh học sinh được biết để thực hiện. Phương án này thực hiện từ ngày 05/11/2021 đến khi có phương án khác thay thế tùy theo tình hình, cấp độ dịch bệnh COVID-19./.

Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Trường

 

Tác giả: Nguyễn Văn Trường - Hiệu trưởng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 126
Tháng 12 : 288
Năm 2022 : 62.928