THÔNG BÁO MỚI

KẾ HOẠCH

tổ chức các hoạt động giáo dục của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên 

thích ứng với phòng, chống dịch COVID-19 từ tháng 3 năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Căn cứ Hướng dẫn số 180/HD-SGDĐT ngày 27/01/2022 của Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;

Căn cứ Công văn số 222/SGDĐT-CTTT-PC ngày 14/02/2022 của Sở GDĐT về việc quán triệt chỉ đạo một số nội dung nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến trong tình hình hiện nay; Công văn số 344/SGDĐT-CTTT-PC ngày 28/02/2022 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp;

Căn cứ số liệu thống kê hàng ngày học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động mắc COVID-19 đã khỏi, chưa khỏi, hoặc thuộc diện đang phải cách ly theo quy định; với các điều kiện đảm bảo của Nhà trường về việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong tình hình hiện nay; căn cứ nội dung thảo luận, đề xuất trong Cuộc họp giao ban; Cuộc họp Ban Giám hiệu ngày 07/3/2022 và ý kiến đề nghị của Trưởng ban Chuyên môn, Ban Quản sinh. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục thích ứng với phòng, chống dịch COVID-19 từ tháng 3 năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập trung học sinh trở lại nội trú, ăn ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện trực tiếp tại trường trong môi trường giáo dục an toàn.

2. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả nhằm không tăng người nhiễm bệnh.

3. Đảm bảo điều kiện dạy học trực tiếp hiệu quả và những học sinh đang phải cách ly hoặc chưa đủ điều kiện đến trường đều được học trực tuyến đầy đủ.

4. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong trường; phối hợp với các cơ sở y tế và phối hợp với CMHS giải quyết các tình huống dịch bệnh và giáo dục, hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện hiệu quả.

5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, CMHS cần tích cực khắc phục khó khăn, quyết tâm thích ứng an toàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG

1. Tập trung học sinh trở lại trường học trực tiếp: Chia thành 02 đợt

- Đợt 1: Thứ 7, ngày 12/3/2022

+ Toàn thể học sinh lớp 12 và những học sinh trong Đội tuyển của Nhà trường dự thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11 cấp tỉnh, năm học 2021-2022; phải đảm bảo sức khỏe, không thuộc diện F0 hoặc diện đang phải thực hiện cách li.

+ Thời gian vào trường: Trước 15h00, thứ 7, ngày 12/3/2022. Học sinh phải báo cáo với thầy/cô giáo chủ nhiệm trước 15h00, thứ 6, ngày 11/3/2022.

+ Khi vào trường: Học sinh phải thực hiện nghiêm túc quy định 5K và hướng dẫn của thầy/cô giáo chủ nhiệm, khi vào phòng ở KTX phải mở cửa thông thoáng, tạm cất đồ dùng cá nhân, vệ sinh phòng ở ... Trong ngày 13/3/2022 (Chủ nhật), toàn thể học sinh đã đến trường phải tham gia lao động vệ sinh, sắp xếp tư trang, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và bài học những buổi học sắp tới.

- Đợt 2: Dự kiến ngày 19/3/2022 (lịch cụ thể: Nhà trường thông báo sau)

+ Toàn thể học sinh chưa tập trung trở lại trường và đã đảm bảo sức khỏe khi đến trường, không thuộc diện F0 hoặc diện đang phải thực hiện cách li.

+ Thời gian (dự kiến): 15h00, thứ 7, ngày 19/3/2022. Học sinh phải báo cáo với thầy/cô giáo chủ nhiệm trước 15h00, thứ 6, ngày 18/3/2022.

+ Khi vào trường: Học sinh phải thực hiện nghiêm túc quy định 5K và đúng hướng dẫn của thầy/cô giáo chủ nhiệm.

- Chú ý: Đối với những học sinh chưa đảm bảo sức khỏe, hoặc thuộc diện F0, hoặc thuộc diện đang phải cách li theo quy định thì tiếp tục ở nhà và được học trực tuyến đến khi đủ điều kiện đến trường học trực tiếp.

2. Phân công nhiệm vụ

- Ban Cơ sở vật chất, thiết bị: Kiểm tra, rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ phòng, chống dịch bệnh; phục vụ dạy, học trực tiếp/trực tuyến; phục vụ ăn ở, sinh hoạt và các hoạt động khác trong trường. Thời gian hoàn thành: Ngày 11/3/2022.

- Ban Quản sinh: Phân công trực quản sinh từ ngày 12/3/2022.

- Ban Chuyên môn: Hướng dẫn giáo viên cách dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và kết hợp dạy học cả trực tiếp và trực tuyến từ ngày 14/3/2022.

- Giáo viên chủ nhiệm tổng hợp chính xác số lượng học sinh đến trường gửi bộ phận kế toán để đảm bảo nấu ăn đầy đủ cho học sinh và số lượng học sinh chưa đến trường để tiếp tục cắt ăn cho học sinh. Thời gian hoàn thành: Trước 16h00 thứ 6, ngày 11/3/2022.

- Bộ phận Y tế chuẩn bị thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn hiện hành. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 12/3/2022.

- Bộ phận nhà bếp: Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ … đủ điều kiện phục vụ nấu ăn cho học sinh. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 12/3/2022.

- Thành phần đến trường làm việc buổi chiều thứ 7, ngày 12/3/2022: Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Đoàn trường, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận y tế, cơ sở vật chất thiết bị, bảo vệ, nấu ăn. Các đồng chí giáo viên không chủ nhiệm đến trường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch và nhiệm vụ kiểm tra nội bộ theo kế hoạch phân công riêng.

- Thành phần đến trường làm việc ngày đón học sinh đến trường đợt 2: Nhà trường sẽ thông báo sau khi quyết định thời gian chính thức.

3. Các phương án tổ chức dạy, học và xử lý tình huống có thể xảy ra

- Tổ chức các hoạt động trực tiếp tại trường phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

- Tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh ở trường và kết nối trực tuyến trên lớp học với học sinh chưa đến trường hoặc học sinh đang cách ly tại trường.

- Nếu giáo viên bị F1 hoặc F0 đủ sức khỏe thì dạy học trực tuyến: Đối với học sinh đang học trực tiếp thì lên lớp học trực tuyến qua thiết bị phòng học; học sinh đang phải học trực tuyến thì tiếp tục học trực tuyến bằng thiết bị cá nhân.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên linh hoạt trực tiếp hoặc trực tuyến. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ trực tiếp và chia thành 03 đợt, đợt 1 đối với học sinh lớp 12; đợt 2 đối với học sinh lớp 10, 11; đợt kiểm tra bù đối với học sinh chưa tham gia kiểm tra đợt 1 hoặc đợt 2.

- Thường xuyên theo dõi, nhận diện nguy cơ nhiễm COVID-19, nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm thì phải báo cáo bộ phận y tế để kiểm tra, test COVID-19 (nếu cần thiết). Nếu phát hiện học sinh F0 thì đưa ngay vào phòng cách ly tạm thời, rà soát xác định nhanh học sinh F1 để thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19, đồng thời giáo viên chủ nhiệm liên lạc với gia đình phối hợp đưa học sinh F0 về nhà cách ly, điều trị.

- Nhà trường sẽ thay đổi, sắp xếp lại một số phòng ở để sử dụng từ 01 đến 04 phòng tầng 3 nhà B làm phòng cách ly; 01 phòng nhà công vụ làm phòng cách ly dự phòng và 01 phòng ở tầng 1, nhà bộ môn làm phòng cách ly tạm thời.

- Nếu gia đình học sinh F0 không thể đưa học sinh về nhà cách ly, điều trị vì nguyên nhân bất khả kháng (hoàn cảnh đặc biệt do giáo viên chủ nhiệm xác thực) thì học sinh đó sẽ cách ly tại phòng ở trên tầng 3 nhà B, hàng ngày học sinh tự theo dõi diễn biến sức khỏe, tự đo thân nhiệt, … báo cáo thường xuyên với cô y tế và thầy/cô giáo chủ nhiệm qua zalo. Nhân viên y tế thường xuyên giám sát, tư vấn, hướng dẫn học sinh qua zalo; nếu thấy học sinh bệnh trở nặng thì báo cáo ngay lãnh đạo để chỉ đạo xử lý, đưa học sinh đến bệnh viện điều trị.

- Tổ chức ăn uống, sinh hoạt và học tập của học sinh bị F0 mà phải tự điều trị tại trường (nếu có): Học sinh ăn ở, hoạt động khép kín tại phòng cách ly; sử dụng khay/bát đựng thức ăn riêng. Hàng ngày, một bạn (đang là F1) cùng phòng ở với học sinh F0 từ đầu năm học, trước giờ ăn thì xuống nhà ăn nhận suất ăn của mình và của bạn bị F0 mang đến trước cửa phòng cách ly và đặt trên bàn đã bố trí trước đó ở ngoài cửa phòng. Toàn bộ rác sinh hoạt hàng ngày phải cho vào túi nilon buộc kín trước khi bỏ vào thùng đựng rác.

- Tổ chức ăn uống, sinh hoạt và học tập của học sinh F1 (nếu có) trong thời gian cách ly theo quy định: Các hoạt động ăn ở, học tập, rèn luyện … đều tại phòng cách ly tầng 3, nhà KTX B. Hàng ngày trước giờ ăn, học sinh xuống nhà ăn nhận suất mang về phòng ăn, học sinh sử dụng khay/bát đựng thức ăn riêng trong suốt thời gian cách ly và không tiếp xúc gần với người khác; thường xuyên tự theo dõi và báo cáo tình hình sức khỏe với cô y tế và thầy/cô giáo chủ nhiệm qua điện thoại, nếu thấy nghi nhiễm thì nhân viên y tế phải test COVID-19 ngay.

- Những tình huống khác nảy sinh: Tùy theo tình huống cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 nhà trường sẽ quyết định biện pháp giải quyết.

4. Tăng cường biện pháp phòng lây nhiễm COVID-19 từ ngoài trường

- Khuyến nghị: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh chủ động test COVID-19 trước khi đến trường nếu có biểu hiện sức khỏe không tốt hoặc có yếu tố nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

- Toàn trường luôn luôn nghiêm túc thực hiện 5K.

- Mỗi học sinh luôn có ý thức tự giác cao trong việc phòng lây nhiễm COVID-19 từ những người xung quanh; không tiếp xúc gần người khác nếu không thực sự cần thiết; tuyệt đối không tiếp xúc gần thầy/cô giáo, cán bộ, nhân viên, người lao động, người bán hàng căng tin, người bên ngoài vào trường nếu không đeo khẩu trang. 100% học sinh phải thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch COVID-19 kèm theo Kế hoạch này: Quy định không tụ tập; vị trí đứng mua hàng căng tin; chia khu vực/ca ăn, lấy nước;

- Học sinh không được tiếp xúc gần với người giao/nhận hàng (shiper) từ bên ngoài trường; nghiêm cấm học sinh tiếp xúc gần với shiper, người ngoài trường ở khu vực cổng phụ hoặc là các khu vực tường rào xung quanh trường.

- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động luôn chú ý phòng, tránh lây nhiễm COVID-19 và không để mình là nguồn lây nhiễm tới học sinh.

- Quản lý chặt chẽ người bán hàng căng tin, người cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, vật chất, ... trong việc thực hiện các quy định đảm bảo phòng, chống lây nhiễm COVID-19.

- Thực hiện nghiêm túc quy định khách vào trường.

- Phụ huynh học sinh không vào phòng ở của học sinh; không gửi thức ăn, quà bánh cho học sinh. Trường hợp cấp thiết nếu phải gửi tư trang, đồ dùng cá nhân cho học sinh thì phải liên lạc xin phép thầy/cô giáo chủ nhiệm và thực hiện đúng quy định của Nhà trường do thầy/cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn.

5. Nâng cao hiệu quả giáo dục, tuyên truyền, vận động, thi đua, biểu dương, khen thưởng, phê bình, kỷ luật

Nhằm đạt được hiệu quả thực chất việc thích ứng an toàn dịch bệnh COVID-19 để tổ chức hoạt động giáo dục; dạy, học trực tiếp trong môi trường giáo dục nhà trường an toàn, thân thiện, hiệu quả thì các lực lượng trong và ngoài nhà trường cần ủng hộ, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu sau:

- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tích cực làm việc trách nhiệm, hiệu quả theo phân công và vị trí việc làm của mình.

- Toàn thể học sinh luôn nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân và các bạn, với tập thể lớp và nhà trường trong việc phòng, chống dịch COVID-19 và học tập, rèn luyện; mỗi cá nhân luôn vì tập thể, mỗi tập thể luôn vì sự an toàn và thành đạt của các cá nhân.

- Các thành viên, tập thể trong trường luôn phối hợp thực hiện tốt mọi nhiệm vụ và tích cực phối hợp hiệu quả hơn nữa với các lực lượng ngoài nhà trường; đặc biệt là tuyên truyền, vận động, phối hợp, phát huy sự giúp đỡ, ủng hộ của cơ quan, đơn vị địa phương và cha mẹ học sinh.

- Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và các tổ chức đoàn thể nhà trường bổ sung nội dung thi đua phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả vào kế hoạch, phong trào thi đua của nhà trường.

- Các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phải được biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng.

- Các tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc phải bị nhắc nhở, phê bình; cá nhân không thực hiện nhiệm vụ, vi phạm quy định hiện hành, tùy từng mức độ sẽ bị đề nghị xem xét phê bình, kỷ luật.

- Học sinh vi phạm quy định phòng, chống dịch sẽ bị đề nghị xem xét xếp loại hạnh kiểm, tùy từng mức độ bị xem xét phê bình, kỷ luật và nếu có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 có thể bị yêu cầu về nhà tự cách li, học trực tuyến một thời gian nhất định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường phổ biến, quán triệt Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và Hội cha mẹ học sinh biết để thực hiện.

2. Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy, Đội phản ứng nhanh, Tổ Giám sát an toàn COVID-19: Tăng cường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công. Các tổ, đoàn thể: Thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, tuyên truyền, vận động, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch. Giáo viên chủ nhiệm: Tích cực kiểm tra, đôn đốc học sinh thực hiện và phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh.

3. Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục thích ứng an toàn với phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay. Nhà trường đề nghị các tập thể, cá nhân căn cứ nội dung của Kế hoạch chủ động, tự giác triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Trường

Tác giả: Nguyễn Văn Trường - Hiệu trưởng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 126
Tháng 12 : 294
Năm 2022 : 62.934