Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/03/2019
Ngày hiệu lực:
20/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/03/2018
Ngày hiệu lực:
05/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/03/2017
Ngày hiệu lực:
10/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường PTDTNT Thái Nguyên bao gồm: Dân chủ trong nội bộ nhà trường; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ngày ban hành:
04/09/2018
Ngày hiệu lực:
04/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website