TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ THÁI NGUYÊN 5 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Là một trong số ít các trường chuyên biệt của tỉnh, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 2216/QĐ-UB, ngày 06 tháng 9 năm 1997 của UBND tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nâng cấp và chuyển trường PTDT Nội trú huyện Võ Nhai thành trường PTDT Nội trú Thái Nguyên. Từ năm 1997 trường PTDT Nội trú Thái Nguyên có địa điểm đặt tại huyện Võ Nhai. Năm 2005, theo Quyết định 932/QĐ-UB ngày 24 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên trường chuyển địa điểm về thành phố Thái Nguyên được giao nhiệm vụ đào tạo bậc THPT. Tháng 7 năm 2008, trường Bán Công Việt Bắc giải thể, trường PTDT Nội trú đã tiếp nhận cơ sở vật chất và chính thức đi vào hoạt động.

 Là một trong số ít các trường chuyên biệt của tỉnh, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 2216/QĐ-UB, ngày 06 tháng 9 năm 1997 của UBND tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nâng cấp và chuyển trường PTDT Nội trú huyện Võ Nhai thành trường PTDT Nội trú Thái Nguyên. Từ năm 1997 trường PTDT Nội trú Thái Nguyên có địa điểm đặt tại huyện Võ Nhai. Năm 2005, theo Quyết định 932/QĐ-UB ngày 24 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên trường chuyển địa điểm về thành phố Thái Nguyên  được giao nhiệm vụ đào tạo bậc THPT. Tháng 7 năm 2008, trường Bán Công Việt Bắc giải thể, trường PTDT Nội trú đã tiếp nhận cơ sở vật chất và chính thức đi vào hoạt động.

        Nằm trên địa bàn phường Tân Lập, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 7 km dọc theo Quốc lộ 3 về phía Nam, trường PTDT Nội trú Thái Nguyên là trường chuyên biệt. Trường có nhiệm vụ đào tạo, chăm sóc, nuôi dưỡng cho con em các dân tộc thiểu số, con em các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này. Nhà trường có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.

        Năm học 2008 – 2009, trường tuyển sinh khoá I với tổng số 120 học sinh. Cùng với nhiệm vụ đào tạo, nuôi dưỡng, chăm sóc con em các dân tộc vùng cao của tỉnh, trường còn được Sở GD & ĐT giao nhiệm vụ giáo dục 305 học sinh lớp 11 và 12 của trường THPT Bán Công Việt Bắc. Trong những năm đầu thành lập trường, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, thống nhất trong mọi hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

        Năm học 2009 – 2010, nhà trường có 10 lớp với 303 học sinh, trong đó khối 10, 11 (DTNT) có 231 em, khối 12 bán công có 72 em.

        Năm học 2010 – 2011 nhà trường có 12 lớp với 341 học sinh, 100% học sinh đều là người dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục đã được khẳng định: học lực đạt từ khá trở lên là 79.5%; học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 123 giải, tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100%.

        Năm học 2011 – 2012 số học sinh của trường là 349, số học sinh khá giỏi của trường đạt 93%, học sinh đạt giải cấp tỉnh đạt 136 giải, tỉ lệ tốt nghiệp là 100%. So với năm học trước, chất lượng giáo dục mọi mặt của trường đều cao hơn.

        Năm học 2012 – 2013, nhà trường có 12 lớp với 360 học sinh (350 em là người dân tộc thiểu số và 10 em là người dân tộc Kinh sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên). Năm học này nhà trường đã đạt nhiều thành tích nổi bật: số học sinh khá giỏi đạt 92.5%; học sinh đạt giải cấp tỉnh 181, đặc biệt có 1 học sinh đạt giải quốc gia.

        Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường luôn nhận được được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành, của Bộ GD và Sở GD & ĐT tỉnh Thái Nguyên. Tập thể CB – GV – NV nhà trường luôn đoàn kết thống nhất trong các hoạt động. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tận tâm với nghề, tất cả vì học sinh các dân tộc thân yêu. Đặc biệt là đội ngũ giáo viên có tinh thần tự học, tự vươn lên, có khả năng áp dụng những kiến thức, phương pháp mới và ứng dụng CNTT trong quá trình giảng dạy. Từ năm học 2008 – 2009 đến nay, nhà trường đã có sự phát triển vượt bậc về đội ngũ, chất lượng dạy và học năm học sau luôn cao hơn năm học trước. Chỉ trong 05 năm xây dựng và phát triển, trường đã vươn lên và khẳng định được vị thế của mình trong ngành giáo dục của tỉnh và hệ thống các trường PTDT NT toàn quốc. Trường liên tục đạt danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh”, được Đảng bộ, chính quyền, ngành GD&ĐT, các tổ chức xã hội các cấp tặng giấy khen, bằng khen. Đặc biệt năm học 2010 – 2011 trường đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên, năm học 2011 – 2012 nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Trường PTDT Nội trú Thái Nguyên mới thành lập được 5 năm, tuổi đời còn non trẻ nhưng những thành tích trên của nhà trường đã đặt nền tảng cơ bản, quan trọng, trở thành động lực mạnh mẽ để thày và trò nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục; thực hiện sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước giao phó: tạo nguồn cán bộ có đạo đức, trí tuệ, có năng lực để phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.                TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG 5 NĂM (2008 - 2013)

 

        1. Thành tích đào tạo: 5 năm xây dựng và phát triển, trường PTDT Nội trú Thái Nguyên đã giáo dục, đào tạo gần 1500 học sinh là con em các dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 100% học sinh đã đỗ vào các trường đại hoc, cao đẳng.

        2. Phần thưởng cao quý:Trường đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen, cờ thưởng thi đua của Bộ, ngành, trung ương, tỉnh và địa phương, của các đoàn thể trao tặng.

        Trong 5 năm qua nhà trường liên tục được công nhận là “Tập thể lao động tiên tiến”  và “Tập thể lao động xuất sắc”. Chi bộ liên tục đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. Công đoàn nhà trường liên tục đạt danh hiệu “ Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, vinh dự nhận được Giấy khen của Công đoàn ngành năm học 2010 - 2011, nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 2011 – 2012 trao tặng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh liên tục đạt danh hiệu Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được Thành đoàn và Tỉnh đoàn khen tặng.

        Tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm 100%, trong đó đạt khá, giỏi trên 70%

        Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 16 đồng chí đạt 48, 5%

        Giáo viên dạy giỏi cấp trường:  26 đồng chí đạt 78, 8%

        Tỷ lệ vào đại học, cao đẳng: 100%

        Từ khi thành lập đến nay nhà trường luôn phấn đấu vươn lên mọi mặt về chất lượng dạy và học, xây dựng cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại, xanh – sạch – đẹp. Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Nhà nước và Bộ GD & ĐT phát động nên chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng nâng cao, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệp phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin, sự kì vọng của nhân dân.