KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TẠI ĐÂY: KE_HOACH_TUYEN_SINH_2020_2021(TRUYEN_THONG).pdf

        Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành kèm theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú và Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người;

        Căn cứ Quyết định 4070/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2020; Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2020-2021 và Công văn số 790/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04/5/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021,

        Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 như sau:

        I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

        1. Tuyển sinh lớp 10 là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giáo dục, đào tạo con em nhân dân các dân tộc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh, nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng; đảm bảo vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên.

        2. Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm học 2020 - 2021 của nhà trường.

        3. Học sinh dự tuyển đúng độ tuổi, có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

        4. Tuyển sinh đủ 100% chỉ tiêu được giao của năm học 2020 - 2021. Những học sinh trúng tuyển là những học sinh đủ sức khỏe, có năng lực tốt nhất trong số học sinh dự tuyển và đúng đối tượng tuyển sinh theo quy định hiện hành.

        5. Bảo đảm điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, thời gian, kinh phí phục vụ công tác tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc các công việc và lịch làm việc theo hướng dẫn tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên.

        II. NỘI DUNG

        1. Chỉ tiêu

        180 học sinh, gồm số học sinh được tuyển thẳng và học sinh thi tuyển, được thực hiện như sau: Sau khi trừ số lượng học sinh được tuyển thẳng (nếu có), số chỉ tiêu còn lại gồm:

        - Đối tượng 1: 50% chỉ tiêu lấy điểm từ cao xuống thấp;

        - Đối tượng 2: 50% chỉ tiêu còn lại phân bổ cho các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là huyện). Số chỉ tiêu theo tỷ lệ dự thi của huyện; lấy điểm từ cao xuống thấp trong danh sách thí sinh của huyện không thuộc đối tượng 1.

        - Số lượng học sinh là người dân tộc Kinh không quá 5% tổng chỉ tiêu (không quá 09 học sinh).

        2. Đối tượng dự thi

        Là học sinh đã tốt nghiệp THCS thuộc một trong 02 đối tượng sau:

        - Học sinh thuộc diện chính thức của trường phổ thông dân tộc nội trú THCS của tỉnh Thái Nguyên.

        - Học sinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại các xã, thôn, xóm, bản, ... đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên theo quy định hiện hành (Nhà trường đã cập nhật danh sách chi tiết thôn đặc biệt khó khăn trên website).

        Chú ý:

        - Nếu học sinh diện chính thức của trường phổ thông dân tộc nội trú THCS đã tốt nghiệp THCS không trúng tuyển vào Trường PTDTNT Thái Nguyên thì vẫn được tuyển thẳng vào các trường THPT khác trên địa bàn tuyển sinh.

        - Nếu thí sinh không trúng tuyển theo nguyện vọng 1 thì sẽ được xét tuyển theo nguyện vọng 2 bình đẳng như các thí sinh khác.

        3. Hồ sơ

        - Học sinh được đăng ký 02 nguyện vọng trong đó nguyện vọng 1 là Trường PTDTNT Thái Nguyên, nguyện vọng 2 là một trường THPT thuộc địa bàn tuyển sinh. Trường hợp đặc biệt: Học sinh có nguyện vọng 1 vào Trường THPT Chuyên, nguyện vọng 2 vào Trường PTDTNT Thái Nguyên, nguyện vọng 3 vào trường THPT khác thì nộp hồ sơ tại Trường THPT Chuyên.

        - Hồ sơ gồm có:

        1/ Phiếu kê khai thông tin tuyển sinh;

        2/ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

       3/ Bằng tốt nghiệp THCS (bản chứng thực, hoặc bản sao) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2020;

        4/ Bản chính học bạ;

        5/ Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;

        6/ Thẻ học sinh có dán ảnh do trường THCS cấp (hoặc giấy chứng minh thư nhân dân);

        7/ Sổ hộ khẩu (bản sao); trường hợp sổ hộ khẩu thất lạc thì phải có Giấy xác nhận hộ khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp;

        8/ 01 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận thư.

(Mặt ngoài túi hồ sơ và các giấy tờ bên trong phải điền đầy đủ, rõ ràng thông tin)

        - Học sinh mua hồ sơ đăng ký dự thi tại trường THPT nơi đăng ký dự tuyển nguyện vọng 2 (Học sinh không phải nộp lệ phí tuyển sinh). Sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi, học sinh nộp hồ sơ tại trường THPT nơi đăng ký dự tuyển nguyện vọng 2 theo lịch quy định (trước ngày 15/7/2020).

        - Đối với học sinh tốt nghiệp THCS trước năm 2020 (thí sinh tự do), còn tuổi dự tuyển và có hồ sơ hợp lệ; trong hồ sơ dự tuyển của thí sinh tự do phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào Phiếu đăng ký về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

        - Hồ sơ tuyển thẳng của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS phải có xác nhận của hiệu trưởng là học sinh diện chính thức.

        4. Học sinh thuộc một trong hai đối tượng sau được dự tuyển thẳng

        - Là người dân tộc thiểu số rất ít người (thuộc một trong các dân tộc sau: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ);

        Học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh trường nội trú đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

        5. Chính sách ưu tiên

        a) Nhóm đối tượng 1: Cộng 2,0 điểm

        Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

        b) Nhóm đối tượng 2: Cộng 1,5 điểm

        Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

        c) Nhóm đối tượng 3: Cộng 1,0 điểm

        Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số; Người học đang sinh sống và học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

        Lưu ý: Một học sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng thì chọn nhóm đối tượng được cộng điểm cao nhất. Không thực hiện cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.

        6. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

        a. Điều kiện dự thi: Học sinh trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ.

        b. Bài thi: Thi 03 bài thi gồm các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

        c. Hình thức và thời gian làm bài thi

        - Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi;

        - Bài thi môn Tiếng Anh thi theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm; thời gian làm bài là 90 phút; thí sinh làm bài trực tiếp trên đề thi.

        d. Nội dung đề thi: Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GDĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Tiếng Anh chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu vận dụng cấp độ thấp.

        e. Lịch thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

20/7/2020

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

CHIỀU

Toán

120 phút

21/7/2020

SÁNG

Tiếng Anh

90 phút

CHIỀU

Dự phòng

        g. Địa điểm thí sinh dự thi: Tại Hội đồng coi thi trường THPT nơi học sinh đăng ký nguyện vọng 2, đối với học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Chuyên thì thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Chuyên.

        h. Cách tính điểm, xét trúng tuyển

        - Các bài thi được chấm theo thang điểm 10 (làm tròn đến 2 chữ số phần thập phân); môn Toán, Ngữ văn tính hệ số 2; môn Tiếng Anh hệ số 1.

        - Điểm xét tuyển = (Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán) x 2 + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có).

        - Thí sinh trúng tuyển là thí sinh có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn do Sở GDĐT duyệt và phải có đủ điểm 03 bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0.

        7. Phúc khảo

        Tất cả thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi.

        8. Công tác truyền thông

        Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch truyền thông rộng rãi tới học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh và nhân dân được biết để lựa chọn đăng ký dự thi theo đúng nguyện vọng.

        9. Công tác phối hợp

        - Buổi sáng ngày 16/7/2020, tại Sở GDĐT: Trường PTDTNT Thái Nguyên nhận bàn giao hồ sơ của các trường THPT có học sinh đăng ký nguyện vọng 2. Trước khi bàn giao hồ sơ đề nghị các trường giữ lại thẻ học sinh để tổ chức coi thi.

        - Ngày 17/7/2020, tại Sở GDĐT: Trường PTDTNT Thái Nguyên bàn giao bảng ghi tên dự thi, danh sách niêm yết phòng thi và phiếu thu bài thi với trường THPT có học sinh đăng ký nguyện vọng 2.

        - Sau khi có kết quả thi, Hội đồng tuyển sinh trường PTDTNT Thái Nguyên xét tuyển ngay và gửi danh sách học sinh không trúng tuyển cùng hồ sơ về trường THPT có học sinh đăng ký nguyện vọng 2 (thời hạn chậm nhất sáng 04/8/2020).

        10. Xã, thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn

        Quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Công khai Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 trên bảng tin và trên website của Nhà trường để học sinh, nhân dân, ngành giáo dục đào tạo và toàn xã hội được biết.

        2. Ban Truyền thông và Ban Hồ sơ tuyển sinh tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT và Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 của Nhà trường.

        3. Hội đồng tuyển sinh trường thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ các nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc Sở GDĐT giao cho.

        4. Tổ Văn phòng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ công tác tuyển sinh. Kế toán lập dự trù bảo đảm kinh phí theo quy định hiện hành phục vụ công tác tuyển sinh.

        5. Phổ biến Kế hoạch tuyển sinh tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh được biết, góp phần tuyên truyền rộng rãi kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021./.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 126
Tháng 12 : 294
Năm 2022 : 62.934