Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường PTDTNT Thái Nguyên bao gồm: Dân chủ trong nội bộ nhà trường; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ngày ban hành:
04/09/2018
Ngày hiệu lực:
04/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực