Kế hoạch tổ khoa học xã hội

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ KHXH NĂM HỌC 2011 - 2012

SỞ GD - ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên ngày 14 tháng 9 năm 2011

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

TỔ  KHOA HỌC XÃ HỘI

Năm học 2011 – 2012

 

I – CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

1. Chỉ thị nhiệm vụ năm học và yêu cầu của các cấp quản lí:

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên;

Căn cứ vào chỉ thị, hướng dẫn thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên ;

Căn cứ vào Kế hoạch  của nhà trường năm học 2011 - 2012;

Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ chuyên môn, và nhiệm vụ Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học;

Với các nhiệm vụ chung: Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của cấp học và điều kiện của Nhà trường với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm huy động nhiều nguồn lực, tạo sự chuyển biến rõ nét chất lượng và hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường. Căn cứ vào kết quả khảo sát chuyên môn của học sinh đầu năm với mặt bằng kiến thức chưa cao, Căn cứ vào nội dung biên bản các cuộc họp xây dựng Kế hoạch hoạt động của Tổ.

2. Đặc điểm tình hình của tổ:

a. Đặc điểm chung:

- Tổ KHXH có 11 đồng chí giáo viên, giảng dạy các môn:

TT

Họ và Tên

Ngày sinh

Năm vào ngành

Nơi cư trú

Số ĐT

Môn dạy

Trình độ

1

Lê Thị Hoài Hà

12/10/1960

1981

Tổ 1, Phường Tân Thịnh

0915397077

GDCD

Đại học

2

Lê Thị Bằng Giang

07/08/1974

1994

Lâu Thượng, Võ Nhai

0988775198

Ngữ Văn

Thạc sĩ

3

Đỗ Thị Lan Anh

17/01/1977

2001

Sơn Tiến, Quyết Thắng

01673741323

Lịch Sử

Đại học

4

Dương Thị Hoan

17/05/1980

2002

Tổ 8, Tân Long

0912366010

Ngữ Văn

Đại học

5

Hoàng Thị Kim Nhung

22/06/1975

1996

Tổ 24, Phường Gia Sàng

01693079102

Ngữ Văn

Đại học

6

Nguyễn Trường Giang

16/01/1979

2002

Tổ 3, Phan Đình Phùng

0973828446

Anh Văn

Đại học

7

Trần Thị Trang

25/08/1983

2005

Nhân Hòa, Thịnh Đức

0945975382

Anh Văn

Đại học

8

Nguyễn Thị Hải Yến

07/10/1976

1998

Tổ 4, Phường Tân Lập

0984888998

Anh Văn

Đại học

9

Phạm Thái Hải

31/03/1955

1982

Tổ 26, Hoàng Văn Thụ

0913394494

Ngữ Văn

Đại học

10

Hà Văn Thám

04/01/1981

2003

Thần Vì II, Quang Vinh

0986251433

Địa lý

Đại học

11

Bùi Thanh Huyền

10/12/1973

1995

Tổ 11, Phan Đình Phùng

0977300789

Địa lý

Thạc sĩ

- Các đ/c giáo viên đều đạt chuẩn, 1 đ/c có bằng Thạc sĩ môn Địa lý, 1 đ/c có bằng Thạc sĩ môn Ngữ Văn, 1 đ/c có bằng 2 đại học môn GDCD.

- Hoạt động của Tổ trong các năm học đã đi vào nề nếp.

- Các đ/c giáo viên ngoài nhiệm vụ giảng dạy văn hoá,  còn làm công tác chủ nhiệm lớp,  tham gia công tác Công đoàn, công tác Đoàn .

b. Thuận lợi, khó khăn:

* Thuận lợi :

- Luôn có  sự  lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Các kế hoạch của tổ đều được BGH kiểm tra, góp ý thống nhất, được theo dõi giúp đỡ, ủng hộ.

- Trong tổ có  06 đồng chí đảng viên. Giáo viên của tổ đa số đã có thâm niên giảng dạy.

- Tổ có 10 đồng chí đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi các môn khoa học xã hội cấp trường; có 06 đ/c đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tinh .

- Các đ/c trong tổ đều nhiệt tình và có trách nhiệm trong công tác, luôn có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt các công việc được giao, đều đã được tập huấn thay sách giáo khoa, đều có thể thiết kế và dạy các bài giảng ứng dụng CNTT hiện đại.

- Năm học 2011-2012, tổ được bổ sung một số giáo viên trẻ có năng lực.

* Khó khăn:

- Kinh nghiệm giảng dạy, quản lí đối tượng học sinh Dân tộc nội trú của một số đ/c chưa nhiều.

- Việc tiếp thu và áp dụng phương pháp giảng dạy học mới cho học sinh còn có hạn chế, hiệu quả chưa cao .

- Giáo viên ít có kinh nghiệm dạy nâng cao đầu tư mũi nhọn, khả năng tư duy, nhận thức của học sinh còn hạn chế.

- Chưa có điều kiện sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại, việc khai thác các kiến thức trên mạng còn hạn chế và tự phát.    

 II . PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ.

1 .Mục tiêu:  Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2011 - 2012, tổ đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như sau:

- Thực hiện hoạt động chuyên môn theo đúng Kế hoạch năm học của trường, của tổ đề ra.

- Chú ý khuyến khích học tập cho học sinh học khá giỏi, phù đạo học sinh yếu kém.

- Đảm bảo dự đủ giờ theo kế hoạch, có kế hoạch dự giờ hợp lí (2tiết/ tháng).

- Mỗi đồng chí thao giảng1 tiết/ 1 học kì,  tham gia thi GV giỏi cấp trường.

- Trong năm học, tự sắp xếp giảng dạy bằng phương tiện điện tử ít nhất 5 tiết có đồng nghiệp dự.

-  Dự giờ của đồng nghiệp 18 tiết/ năm. 

- Thực hiện hoạt động ngoại khóa.

- Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi của bộ môn.

- Chủ động giảng dạy bằng giáo án điện tử với bài dạy thích hợp.

- Đồ dùng dạy học: ít nhất có 2 đồ dùng/ 1 đồng chí/ 1 năm (Có thể là giáo án điện tử Power point).

2. Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học:

a. Chỉ tiêu đạt từ TB trở lên của bộ môn :

+ Môn Ngữ văn khối 10: 90%; khối 11: 90%; khối 12: 90%.

+ Môn Lịch sử khối 10: 95%; khối 11: 95%; khối 12: 95%.

+ Môn Địa lý khối 10: 98%; khối11: 98%; khối 12: 98%.

+ Môn GDCD khối 10: 100%: khối 11,12: 100%.

+ Môn Ngoại ngữ khối 10: 85%; khối 11,12: 85%.

b. Chỉ tiêu các lớp chủ nhiệm:

+ Đạt DH lớp tiến tiến:  10A2,10A3, 11A2; lớp 12A2 đạt danh hiệu Tiên tiến Xuất sắc.

c.  Học sinh đạt giải cấp tỉnh: 45.

d. Danh hiệu của các cá nhân phấn đấu:

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở gồm:

- Đồng chí Hoàng Thị Kim Nhung.

- Đồng chí Bùi Thanh Huyền.

- Đồng chí Lê Thị Hoài Hà.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến.

- Đồng chí Nguyễn Trường Giang

- Đồng chí Trần Thị Trang

+ Lao động tiên tiến:

- Đồng chí Đỗ Thị Lan Anh

- Đồng chí Thị Bằng Giang.  

- Đồng chí Hà Văn Thám.

- Đồng chí Dương Thị Hoan

- Đồng chí Phạm Thái Hải

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường:  

- Đồng chí Thị Bằng Giang.

- Đồng chí Hoàng Thị Kim Nhung.

- Đồng chí Bùi Thanh Huyền.

- Đồng chí Hà Văn Thám.

- Đồng chí Lê Thị Hoài Hà.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến.

- Đồng chí Phạm Thái Hải.

- Đồng chí Dương Thị Hoan

- Đồng chí Trần Thị Trang

- Đồng chí Nguyễn Trường Giang

- Đồng chí Đỗ Thị Lan Anh

8. Danh hiệu thi đua của tổ: Tổ Lao động xuất sắc.

9. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT của bộ môn:

- Môn Ngữ Văn: 90%.

- Môn Sử: 85%

- Môn Địa: 95%

- Môn Ngoại ngữ: 80%

10. Công đoàn tổ đạt danh hiệu: Xuất sắc.       

 III . CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 1. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục:

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch giáo dục của nhà trường,  Kế hoạch của Tổ đã được thông qua.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các thành viên của Tổ, thực hiện đúng, đủ, đảm bảo theo qui định về nhiệm vụ đã được giao.

- Nhắc nhở, tạo ý thức cho các thành viên luôn tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn theo yêu cầu, tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục kịp thời các khuyết điểm.

- Có kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời và thường xuyên.

2. Xây đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất.

a. Xây dựng đội ngũ:

- Xây dựng khối tập thể đoàn kết, gắn bó, thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

- Luôn thường xuyên nhắc nhở ý thức tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, luôn cập nhật các phương pháp dạy học mới, các kiến thức mới có liên quan đến chuyên môn.

- Luôn kiểm tra đánh giá kết quả công tác một cách trung thực theo đúng hướng dẫn, tiêu chí của trường đề ra.

- Có ý thức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy với các đồng chí, với các đơn vị có thành tích và kinh nghiệm giảng dạy.

b. Xây dựng cơ sở vật chất:

- Các điều kiện cho giảng dạy, cá nhân giáo viên phải tự đảm bảo thực hiện nghiêm túc.

- Thường xuyên tìm, đọc tài liệu tham khảo. 

- Luyện tập, củng cố cách sử dụng thiết bị điện tử trong giảng dạy.

- Lập ngân hàng giáo án điện tử của tổ.

 3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

- Khi giảng dạy phải chú ý đến sự phù hợp, hợp lí với khả năng nhận thức của học sinh.

- Có phương pháp gợi  hứng thú học tập bộ môn của học sinh.

- Xác định được điểm yếu, điểm mạnh của học sinh để có biện pháp  khắc phục và phát huy.

- Chú ý đến tư tưởng, tình cảm của học sinh, để có phương pháp giáo dục hợp lí.

- Chú ý đến giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, kỹ năng sống cho học sinh, luôn gương mẫu trước học sinh.

- Liên hệ thường xuyên với các đồng nghiệp, giáo viên chủ nhiệm, cùng tìm các biện pháp giáo dục hiệu quả nhất..

4 . Thanh tra, kiểm tra, đánh giá.

- Kế hoạch kiểm tra đánh giá thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

- Kiểm tra thường xuyên 1 lần/ tuần: Lịch báo giảng, Giáo án .

- Kiểm tra đánh giá công khai, có nhận xét và kết quả cụ thể.

- Kiểm tra thực hiện Phân phối chương trình, tiến độ thực hiện theo kế hoạch, kiểm tra giảng dạy trên sổ đầu bài.

- Kiểm tra học sinh đúng theo phân phối chương trình, có kế hoạch trả bài 15 phút, kiểm tra miệng theo kế hoạch.

-  Thực hiện kế hoạch cho điểm kiểm tra thường xuyên của học kì:

Học kì - tháng

Học kì I

Học kì II

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Số điểm phải có

10%

30%

50%

80%

100%

10%

30%

60%

90%

100%

           

KẾ HOẠCH GHI ĐIỂM CỤ THỂ

Môn

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

GDCD

Anh văn

Tháng

M

15’

45’

HK

M

15’

45’

HK

M

15’

45’

HK

M

15’

45’

HK

M

15’

45’

HK

8

10%

 

 

 

 

10%

 

 

10%

 

 

 

10%

 

 

 

10%

 

10%

 

9

30%

1

 

 

30%

1

 

 

30%

1

 

 

30%

 

 

 

30%

1

30%

 

10

50%

1

 

 

50%

1

 

 

50%

 

 

 

50%

1

 

 

50%

1

50%

 

11

70%

1

 

 

70%

1

 

 

70%

1

 

 

70%

 

1

 

70%

1

70%

 

12

100%

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

100%

 

1

10%

1

 

 

10%

1

 

 

10%

1

 

 

10%

 

 

 

10%

1

10%

 

2

30%

 

 

 

30%

 

 

 

30%

 

 

 

30%

1

 

 

30%

 

30%

 

3

50%

1

 

 

50%

1

 

 

50%

1

 

 

50%

 

1

 

50%

1

50%

 

4

70%

1

 

 

70%

1

 

 

70%

 

 

 

70%

 

 

 

70%

1

70%

 

5

100%

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

100%

 

 

- Thanh tra toàn diện 4 đồng chí:

+ Đỗ Thị Lan Anh

+ Trần Thị Trang

+ Dương Thi Hoan

+ Nguyễn Trường Giang

5. Phối hợp với các lực lượng giáo dục trên địa bàn (Công tác xã hội hóa giáo dục).

- Thường xuyên theo dõi phản ánh của học sinh, phụ huynh để kịp thời đề xuất ý kiến giải đáp, giải quyết tận tình, thấu đáo.

- Luôn xây dựng hình ảnh nhà trường tích cực, tốt đẹp.

- Luôn động viên mọi ý kiến xây dựng, các đóng góp hợp lí vì nhà trường và vì học sinh.

 6. Cải tiến công tác quản lí.

- Thực hiện đúng kế hoạch, quy chế, pháp chế.

- Triển khai thực hiện từ trên xuống từng bộ phận.

- Sinh hoạt chuyên môn thường xuyên 2 lần/ tháng.

- Thực hiện kế hoạch theo đúng nhiệm vụ được giao với thời gian qui định.

- Các kết quả kiểm tra được đánh giá công khai, có góp ý, cùng nhận xét rút kinh nghiệm thỏa đáng.

- Các thành viên trong tổ luôn đoàn kết, lắng nghe ý kiến góp ý, rút kinh nghiệm, cùng trao đổi học hỏi, cùng động viên, giúp đỡ nhau thực hiện tốt kế hoạch.

IV . ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí.

- Đa số giáo viên của tổ đã trưởng thành trong công việc, có kinh nghiệm giảng dạy, chủ nhiệm, có quan hệ với xã hội và quần chúng tốt.

- Tập thể tổ luôn đoàn kết nhất trí, có ý thức trách nhiệm hoàn thành công việc được giao.

- Luôn có sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, động viên  của BGH, Công đoàn nhà trường, Công đoàn tổ.       

2. Cơ sở vật chất kĩ thuật – Trường lớp, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục.

- Nói chung cơ sở vật chất của nhà trường đủ điều kiện cho các hoạt động giảng dạy, giáo dục.

- Cơ sở vật chất đảm bảo cho 1 giờ dạy do chính giáo viên tự chịu trách nhiệm.

- Trang thiết bị, cơ sở vật chất của trường đã ngày càng hoàn thiện hơn: Bảng, thiết bị máy tính, nối mạng ...

3. Tài chính phục vụ:

-  Nguồn tài chính trong - ngoài ngân sách, huy động đóng góp xã hội, ...

-  Dự kiến kinh phí trong năm học:

+ Thực hiện chuyên đề: 5.000.000 đồng

+  Hoạt động ngoại khóa: 3.000.000 đồng

+  Đồ dùng, thiết bị dạy học, sách tham khảo: 4. 000.000 đồng

V. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐÔNG HÀNG THÁNG.

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Bổ sung, điều chỉnh

Ghi chú

 

8/2011

+Phân công giảng dạy.

+Ký duyệt giáo án.

+Xây dựng giáo án mẫu.

. Cả tổ

. Tổ trưởng, tổ phó

 

 

 

 

9/2011

+Thông qua Kế hoạch tổ

+Ký duyệt giáo án.

+Ổn định nề nếp làm việc

+Thao giảng, dự giờ.

+Điều tra chất lượng học sinh các khối.

+ Bồi dưỡng HSG 12, phù đạo HS yếu .

. Tổ trưởng

. Tổ trưởng, tổ phó

. Cả tổ

 

. Hà, Huyền, Yến B.Giang, Lan Anh

+ Chấm điểm TĐ GV hàng tháng.

+ Giảng dạy theo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung  các môn  THPT

 

 

10/2011

+Ký duyệt giáo án.

+Thao giảng mẫu  có sử dụng thiết bị hỗ trợ

+Thao giảng, dự giờ.

+ Ôn tập cho học sinh khối 12.

+ Bồi dưỡng HSG, phù đạo HS yếu  .

Tổ trưởng, tổ phó

Cả tổ.

 

GV dạy khối 12.

GV dạy .

+Thi HSG khối 12.

 

 

 

 

11/2011

+Ký duyệt giáo án.

+Tiếp tục thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ.

+Thanh tra giáo viên: 2 giờ.

+Hoạt động ngoại khóa kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.

+ Ôn tập cho học sinh khối 12.

+ Bồi dưỡng HSG10, 11, phù đạo HS yếu .

. Tổ trưởng, tổ phó

 

 

 

. Cả Tổ

GV dạy khối 12.

. GV .

+ Thanh tra toàn diện GV

 

 

 

 

 

12/2011

+Kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch. Ký duyệt giáo án.

+Hoàn thành kế hoạch thao giảng dự giờ học kì I.

+Ôn tập học kì 1 cho các khối

. Tổ trưởng, Tổ phó

. Cả Tổ

. Cả Tổ

 

 

 

1/2012

+Ôn thi, thi học kì 1, chấm thi và hoàn thành vào điểm.

+Ký duyệt giáo án.

+Hoàn thành các hồ sơ của học ki 1.

+Sơ kết học kì 1.
Ngoại khóa Văn học

. Cả Tổ

 

. Tổ trưởng, tổ phó

. Cả Tổ

. Cả Tổ

 

 

 

2/2012

+Hoàn thành việc triển khai công việc học kì 2. +Ký duyệt giáo án.

+Tiếp tục thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ. Thực hiện chuyên đề.

+Thanh tra giáo viên: 2 giờ.

+ Ôn tập cho học sinh khối 12.

+ Bồi dưỡng HSG10, 11, phù đạo HS yếu

. Tổ trưởng, Tổ phó

. Tổ trưởng, tổ phó

 

. Cả Tổ

. Tổ trưởng, tổ phó.

. GV khối 12

 

 

 

 

 

 

 

3/2012

+Tiếp tục thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ.

+Ký duyệt giáo án.

+Thanh tra giáo viên: 2 giờ.

+Tham gia ngoại khóa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn TNCS HCM 26/3

+ Ôn tập cho học sinh khối 12.

+ Bồi dưỡng HSG, phù đạo HS yếu khối 10, 11.

. Cả Tổ

. Tổ trưởng

. Tổ trưởng, tổ phó

 

. Cả Tổ

 

. GV khối 12

. GV khối 10,11.

 

 

 

 

 

Phối hợp Công đoàn và Đoàn TN

+ Thi HSG cấp tỉnh khối 10, 11.

 

 

4/2012

+Kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch. Ký duyệt giáo án.

+Hoàn thành kế hoạch thao giảng, dự giờ.

+Hoàn thành thanh tra giáo viên.

+ Ôn tập cho học sinh khối 12.

+ Bồi dưỡng HSG, phù đạo HS yếu khối 10, 11.

. Tổ trưởng, tổ phó

 

. Cả Tổ

. Tổ trưởng,tổ phó.

. GV khối 12

. GV khối 10,11.

 

 

 

5/2012

+Ký duyệt giáo án.

+Ôn thi, thi học kì 2, chấm thi và hoàn thành vào điểm.

+Hoàn thành các hồ sơ của năm học.

+Tổng kết, xét thi đua cả năm.

+ Nộp đề tài Sáng kiến kinh nghiệm đã đăng kí.

. Tổ trưởng, tổ phó

 

. Cả Tổ

. Cả Tổ

. Cả Tổ

 

 

6/2012

+ Coi thi TN THPT

. GV được phân công.

. Theo kế hoạch của Trường.

 

                                                     

VI. NHỮNG ĐỀ XUẤT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT KẾ HOẠCH

 

 

 

 

Nông Thị Ngọc Lan

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

Lê Thị Hoài Hà


 

Nguồn:ptdtnoitruthainguyen.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 46
Hôm qua : 66
Tháng 07 : 112
Năm 2022 : 21.612