Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

NĂM HỌC 2013 - 2014, NHÀ TRƯỜNG CÓ TỔNG SỐ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN LÀ 60 NGƯỜI.
_______________________________________________________________________________

BAN CHI ỦY GỒM 05 ĐỒNG CHÍ


1. Đ/C NÔNG THỊ NGỌC LAN - BÍ THƯ CHI BỘ, HIỆU TRƯỞNG


2. Đ/C NGUYỄN VĂN TRƯỜNG - PHÓ BT CHI BỘ, PHÓ HIỆU TRƯỞNG


3. Đ/C HỒ NGUYỆT ANH - CHI ỦY VIÊN, PHÓ HIỆU TRƯỞNG


  4. Đ/C QUẢN THỊ XUÂN - CHI ỦY VIÊN,
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2009 - 2014


5. Đ/C HOÀNG PHƯƠNG ĐÔNG - CHI ỦY VIÊN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAN GIÁM HIỆU GỒM 03 ĐỒNG CHÍ


1. Đ/C NÔNG THỊ NGỌC LAN - HIỆU TRƯỞNG


2. Đ/C HỒ NGUYỆT ANH - PHÓ HIỆU TRƯỞNG


3. Đ/C NGUYỄN VĂN TRƯỜNG - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỔ TOÁN - LÝ - KTCN GỒM 11 ĐỒNG CHÍ


  Đ/C LƯƠNG VĂN THANH - GV TOÁN, TỔ TRƯỞNG


   Đ/C NGUYỄN THỊ ÁI HOAN - GV VẬT LÝ, TỔ PHÓ
                             (Nghỉ hưu cuối năm 2013)


Đ/C HỒ NGUYỆT ANH - PHÓ HIỆU TRƯỞNG, DẠY TOÁN


Đ/C NGUYỄN VĂN TRƯỜNG - PHÓ HIỆU TRƯỞNG, DẠY TOÁN


    Đ/C QUẢN THỊ XUÂN - GV TOÁN;
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2009 - 2014         Đ/C HOÀNG PHƯƠNG ĐÔNG - GV TOÁN


            Đ/C ĐẶNG THỊ TỐ UYÊN - GV TOÁN


            Đ/C TRẦN THỊ TÂM - GV TOÁN


                Đ/C VŨ THỊ LỆ LY - GV VẬT LÝ


                Đ/C LA THỊ THẮNG - GV VẬT LÝ


                Đ/C ĐẶNG CÔNG HIẾU - GV KTCN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỔ HÓA - SINH - TIN - GDTC, QPAN GỒM 12 ĐỒNG CHÍ


Đ/C ĐINH XUÂN THỦY - GV TIN HỌC, TỔ TRƯỞNG


 Đ/C NGUYỄN HẰNG NGA - GV SINH HỌC, TỔ PHÓ


Đ/C NÔNG THỊ NGỌC LAN - HIỆU TRƯỞNG, DẠY CÔNG NGHỆ


             Đ/C LÊ THỊ NGỌC - GV SINH HỌC
                    (Nghỉ hưu cuối năm 2013)


        Đ/C NGUYỄN HỒNG HUẤN - GV HÓA HỌC


               Đ/C LÊ THỊ HẢO - GV HÓA HỌC


        Đ/C NGUYỄN THU HUYỀN - GV HÓA HỌC


           Đ/C PHAN THỊ CHUYỀN - GV HÓA HỌC


      Đ/C NGUYỄN PHƯƠNG THẢO - GV TIN HỌC


       Đ/C PHẠM NGỌC BÍCH - GV GDTC, QPAN


      Đ/C NGUYỄN VIỆT BẮC - GV GDTC, QPAN


         Đ/C HOÀNG QUỐC NAM - GV GDTC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             TỔ XÃ HỘI GỒM 13 ĐỒNG CHÍ


      Đ/C LÊ THỊ HOÀI HÀ - GV GDCD, TỔ TRƯỞNG


   Đ/C LÊ THỊ BẰNG GIANG - GV NGỮ VĂN, TỔ PHÓ


             Đ/C PHẠM THÁI HẢI - GV NGỮ VĂN


      Đ/C HOÀNG THỊ KIM NHUNG - GV NGỮ VĂN


          Đ/C DƯƠNG THỊ HOAN - GV NGỮ VĂN


             Đ/C ĐỖ THỊ LAN ANH - GV LỊCH SỬ


              Đ/C BÙI HỒNG THU - GV LỊCH SỬ


                Đ/C HÀ VĂN THÁM - GV ĐỊA LÝ


         Đ/C LÂM NGUYỄN THU HIỀN - GV ĐỊA LÝ


        Đ/C LƯƠNG THỊ THANH - GV TIẾNG ANH


       Đ/C NGUYỄN THỊ HẢI YẾN - GV TIẾNG ANH


     Đ/C NGUYỄN TRƯỜNG GIANG - GV TIẾNG ANH
       (Chủ tịch công đoàn,  nhiệm kỳ 2014 - 2019)


           Đ/C TRẦN THỊ TRANG - GV TIẾNG ANH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   TỔ VĂN PHÒNG GỒM 24 ĐỒNG CHÍ


    Đ/C NGUYỄN THỊ NGA - KẾ TOÁN, TỔ TRƯỞNG


Đ/C ĐÀO THỊ TUYẾT PHƯỢNG - NV THIẾT BỊ, TỔ PHÓ


      Đ/C NGUYỄN THỊ THÙY LINH - NV KẾ TOÁN


        Đ/C NINH THỊ THÚY GIANG - NV KẾ TOÁN


          Đ/C NGUYỄN THỊ LOAN - NV GIÁO VỤ


           Đ/C HOÀNG QUỲNH LAN - NV GIÁO VỤ


   Đ/C TRỊNH THỊ HUYỀN - NV VĂN THƯ, THỦ QUỸ


                   Đ/C TẠ THANH HUỆ - NV Y TẾ


                         Đ/C VÂN ANH - NV Y TẾ


        Đ/C LƯƠNG THU QUYÊN - NV QUẢN SINH


                 Đ/C NÔNG THU HIỀN - NV THƯ VIỆN


               Đ/C DƯƠNG THỊ THÚY - NV TẠP VỤ


           Đ/C LÂM THỊ DƯƠNG - NV CẤP DƯỠNG


           Đ/C LÊ THỊ HỒNG DUYÊN - NV CẤP DƯỠNG


                Đ/C LÂM THỊ HẬU - NV CẤP DƯỠNG


          Đ/C DƯƠNG THU HIỀN - NV CẤP DƯỠNG


      Đ/C MẠC THỊ MAI KHANH - NV CẤP DƯỠNG


           Đ/C TRẦN THỊ LƯƠNG - NV CẤP DƯỠNG


          Đ/C LÂM THANH PHÚC - NV CẤP DƯỠNG


               Đ/C VŨ QUANG MƯỜI - NV BẢO VỆ


          Đ/C NGUYỄN MẠNH HÙNG - NV BẢO VỆ


                   Đ/C TRẦN VĂN ĐẠI - NV BẢO VỆ


                  Đ/C LÊ NGỌC LINH - NV BẢO VỆ

______________________________________________________________________________
(NVT-PTDTNTTN)
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 129
Tháng 02 : 202
Năm 2023 : 2.014