QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH HỌC SINH HƯỞNG HỌC BỔNG, TIỀN HỖ TRỢ ĂN, CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ THÁNG 9 NĂM HỌC 2021-2022